SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1  Từ điển Hán-Việt     
2  Từ điển Văn hoá dân gian   95000 
3  Từ điển Vật lý phổ thông   18000 
4  Từ điển Việt-Anh   280000 
5  Từ điển Toán học thông dụng   68000 
6  Từ điển Việt-Anh     
7  Từ điển tiếng việt thông dụng   94000 
8  Từ điển vật lý Anh-Việt     
9  Từ điển Tiếng việt   0 
10  Chính tả tiếng việt   85000 
12345