SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKNV-01288 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 12 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01287 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 12 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01286 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 12 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01285 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 11 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01284 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 11 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01283 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 11 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01282 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 11 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01281 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 10 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01280 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 10 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-01279 Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 10 nâng caoNguyễn Khắc PhiSách tham khảo văn Trong kho
NVXH-00750 Tiếng anh 12 - SGV Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Xã hội Trong kho
NVXH-00749 Tiếng anh 12 - SGV Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Xã hội Trong kho
NVXH-00748 Tiếng anh 12 - SGV Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Xã hội Trong kho
NVXH-00747 Tiếng anh 12 - SGV Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Xã hội Trong kho
NVXH-00746 Tiếng anh 11 - SGV Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Xã hội Trong kho
12345678910...