SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
THỐNG KÊ SỐ LẦN TRẢ SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
01/06/202011 D2
01/06/202010 C6
29/05/202012 E1
29/05/202012 I1
29/05/202011 B1
29/05/202012 B1
29/05/202010 B1
29/05/202010 E1
29/05/202010 H1
29/05/202012 C4
12345678910...