SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
THỐNG KÊ SỐ LẦN MƯỢN SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
01/06/202010 G2
29/05/202012 C2
29/05/202012 G2
29/05/202010 E1
29/05/202011 C1
29/05/202012 E2
29/05/202012 I2
29/05/202012 B2
29/05/202012 H3
29/05/202012 A3
12345678910...