SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
THỐNG KÊ SỐ LẦN MƯỢN SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
27/04/201910 D1
26/04/201910 I2
26/04/201910 G5
26/04/201912 H1
26/04/201911 I2
26/04/201912 I2
26/04/201911 H2
25/04/201912 C2
25/04/201912 G4
25/04/201911 A4
12345678910...