SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
TKNV-01286Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 12 nâng caoNguyễn Khắc PhiVũ Thị Hiền12 E11/12/201914/01/2020
TKNV-01286Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 12 nâng caoNguyễn Khắc PhiNguyễn Hữu Duy12 D19/11/201903/12/2019