SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
TKNV-01283Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 11 nâng caoNguyễn Khắc PhiTrần Thị Hồng11 D13/12/201930/12/2019
TKNV-01283Phân tích-bình giảng tác phẩm văn học 11 nâng caoNguyễn Khắc PhiĐỗ Ánh Dương11 D27/11/201911/12/2019