SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kết quả thi thử môn Địa lý THPT Quốc Gia đợt 1 tháng 2 năm 2016 15/02/2016 [HyperLink19]
2 Kết quả thi thử môn Ngoại ngữ THPT Quốc Gia đợt 1 tháng 2 năm 2016 15/02/2016 [HyperLink19]
3 Kết quả thi thử môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia đợt 1 tháng 2 năm 2016 15/02/2016 [HyperLink19]
4 Kết quả thi thử môn Sinh Học THPT Quốc Gia đợt 1 tháng 2 năm 2016 15/02/2016 [HyperLink19]
5 Kết quả thi thử môn Hóa Học THPT Quốc Gia đợt 1 tháng 2 năm 2016 15/02/2016 [HyperLink19]
6 Kết quả thi thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia đợt 1 tháng 2 năm 2016 15/02/2016 [HyperLink19]
7 Kết quả thi thử môn Toán THPT Quốc Gia đợt 1 tháng 2 năm 2016 15/02/2016 [HyperLink19]
8 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới GD-ĐT 24/02/2014 [HyperLink19]
9 Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới GD-ĐT 24/02/2014 [HyperLink19]
10 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục 20/02/2014 [HyperLink19]
11 Thông tư 07/2012 ngày 17/02/2012 của Bộ GD&ĐT v/v Hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND,NGUT 20/02/2014 [HyperLink19]
12 Thời khóa biểu toàn trường của giáo viên thực hiện từ 6-02-2014 23/01/2014 [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu toàn trường thực hiện từ 6-02-2014 23/01/2014 [HyperLink19]
14 TKB buổi sáng thực hiện từ 31/12/2013 30/12/2013 [HyperLink19]
15 TKB buổi chiều thực hiện từ 31/12/2013 30/12/2013 [HyperLink19]
16 TKB buổi chiều thực hiện từ 25 tháng 11 năm 2013 25/11/2013 [HyperLink19]
17 TKB buổi sáng thực hiện từ 25 tháng 11 năm 2013 25/11/2013 [HyperLink19]
18 TKB thực hiện từ 28-10-2013 xem theo từng Thầy, cô 25/10/2013 [HyperLink19]
19 TKB thực hiện từ 28-10-2013 25/10/2013 [HyperLink19]
20 Mẫu Phân công dạy thay 22/10/2013 [HyperLink19]
    
12