SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2015-2016 25/01/2016 [HyperLink19]
2 Kế hoach tuyển sinh năm học 2016-2017 12/05/2016 [HyperLink19]