Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Trường THPT Bình Giang - Bình Giang - 30000732
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000732THPT Bình Giang296 http://binhgiang.edu.vn
230000733THPT Kẻ Sặt296 http://thptkesat.haiduong.edu.vn
330000734THPT Đường An296 http://thptduongan.haiduong.edu.vn
430000753THPT Vũ Ngọc Phan296 http://thptvungocphan.haiduong.edu.vn
530296901TT GDTX Huyện296
630296501THCS Tân Hồng296 http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
730296502THCS Bình Minh296 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
830296503THCS Thái Hòa296 http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn
930296504THCS Thái Dương296 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
1030296505THCS Thúc Kháng296 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn
1130296506THCS Bình Xuyên296 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn
1230296507THCS Thái Học296 http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
1330296508THCS Hồng Khê296 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn
1430296509THCS Cổ Bì296 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn
1530296510THCS Tân Việt296 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn
1630296511THCS Long Xuyên296 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
1730296512THCS Nhân Quyền296 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
1830296513THCS Tráng Liệt296 http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
1930296514THCS Kẻ Sặt296 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn
2030296515THCS Hưng Thịnh296 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn
2130296516THCS Vĩnh Tuy296 http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn
2230296517THCS Vĩnh Hồng296 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn
2330296518THCS Hùng Thắng296 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn
2430296519THCS Vũ Hữu296 http://vuhuu.edu.vn
2530296401Tiểu học Tân Hồng296 http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn
2630296402Tiểu học Bình Minh296 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn
2730296403Tiểu học Thái Hoà296 http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn
2830296404Tiểu học Thái Dương296 http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn
2930296405Tiểu học Thúc Kháng296 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn
3030296406Tiểu học Bình Xuyên296 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn
3130296407Tiểu học Thái Học296 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn
3230296408Tiểu học Hồng Khê296 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn
3330296409Tiểu học Cổ Bì296 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn
3430296410Tiểu học Tân Việt296 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn
3530296411Tiểu học Long Xuyên296 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
3630296412Tiểu học Nhân Quyền296 http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn
3730296413Tiểu học Tráng Liệt296 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn
3830296414Tiểu học Kẻ Sặt296 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn
3930296415Tiểu học Hưng Thịnh296 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn
4030296416Tiểu học Vĩnh Tuy296 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn
4130296417Tiểu học Vĩnh Hồng296 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn
4230296418Tiểu học Hùng Thắng296 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn
4330296301Mầm non Tân Hồng296 bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 
4430296302Mầm non Bình Minh296
4530296303Mầm non Thái Hoà296
4630296304Mầm non Thái Dương296
4730296305Mầm non Thúc Kháng296
4830296306Mầm non Bình Xuyên296
4930296307Mầm non Thái Học296
5030296308Mầm non Hồng Khê296
5130296309Mầm non Cổ Bì296
5230296310Mầm non Tân Việt296
5330296311Mầm non Long xuyên296
5430296312Mầm non Nhân Quyền296
5530296313Mầm non Tráng Liệt296
5630296314Mầm non Kẻ sặt296
5730296315Mầm non Hưng Thịnh296
5830296316Mầm non Vĩnh Tuy296
5930296317Mầm non Vĩnh Hồng296
6030296318Mầm non Hùng Thắng296
6130296319Mầm non Sao Mai296
6230296320Mầm non Sao Mai296
 
Bản quyền thuộc về Trường THPT Bình Giang
Địa chỉ: Thái Học, Bình Giang, Hải Dương. Điện thoại: 03203778236; Email: thpt-binhgiang@haiduong.edu.vn
Quản trị và điều hành: Hiệu trưởng: Vũ Anh Dũng